Auteursrecht &  Copyright

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op al mijn werk is het "Auteursrecht" van toepassing!

Mijn Foto’s vallen onder het Copyright!  © Catharina van Ameijde Messchendorp

Het is dan ook niet toegestaan één of meerdere van deze werken of foto's te dupliceren, te fotokopiëren, te publiceren, te bewerken en of op wat voor manier dan ook te verspreiden, zonder dat er vooraf door mij schriftelijk toestemming hiervoor is verleend!